BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(3) provide, use, offer
Kolokacji: 5
(7) handle, cover, discuss
Kolokacji: 3
(8) receive, earn, graduate
Kolokacji: 4
(10) sell, protect
Kolokacji: 2
(11) require, need, lack
Kolokacji: 3
(13) manage, achieve, emphasize
Kolokacji: 3
(14) regulate, define, restrict
Kolokacji: 3
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.