BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"open communication" — Słownik kolokacji angielskich

open communication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczera komunikacja
  1. open przymiotnik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Our office is not large, and it's organized to allow open communication between the teams.

  2. open czasownik + communication rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are working to open communication and services in the future among all age groups.

powered by  eTutor logo