BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
10. disrupt communications = spowoduj zakłócenia w komunikacji disrupt communications
11. use for communication = wykorzystanie do komunikacji use for communication
15. cut off communications = cięcie z komunikacji cut off communications
16. receive in communications = otrzymaj w komunikacjach receive in communications
17. sell to Clear Communications = sprzedaj Clear Communications sell to Clear Communications
18. promote communication = propaguj komunikację promote communication
  • They are working to open communication and services in the future among all age groups.
  • Well, maybe we can be the ones to open communications.
  • And it will open communications among students around the country.
  • He could have killed him ten times over, but it was more desirable to open communication.
  • It would not be unusual for a robot to open communications.
  • We are on a mission to open communications, nothing more.
  • But Doctor, are you saying that you're ready to open communications with them?
  • They let me alone, mostly, though I couldn't get access to open communication.
  • Until we open outside communication, you cannot talk about the end of the siege.
  • We are on a peaceful mission in your sector of space and would like to open communications.
20. require communication = wymagaj komunikacja require communication
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.