"communications equipment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "communications equipment" po angielsku

"communications equipment" — Słownik kolokacji angielskich

communications equipment kolokacja
  1. communication rzeczownik + equipment rzeczownik = sprzęt do łączności
    Bardzo silna kolokacja

    "They want to see that new communications equipment you told them about."