Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
  • First, in our world today, language is by no means the only communication system available.
  • He was the first to bring the communication system into the country.
  • Communication systems between these areas are also of a high standard.
  • Communication systems were also put to the test; up sound.
  • I could not have written this book without my communication system.
  • It is the power of communication system in the modern world.
  • From this room a person can, for example, use the communications system or power up the city's star drive.
  • Why did the communications system have to pick now to work so well?
  • Anyway, by the time we got there, a communication system had already been set up.
  • The problem they have out there is lack of a good communications system.
2. communications director = specjalista od public relations (w partii politycznej) communications director
13. communication channel = kanał komunikacyjny, kanał komunikacji communication channel
19. Federal Communications Commission = Federalna Komisja Łączności (w USA) Federal Communications Commission
22. communication link = połączenie komunikacyjne, powiązanie communication link
37. communication breakdown = przerwanie łączności, zakłócenie komunikacji communication breakdown
38. communications room = komunikacje pokój communications room
46. communications group = komunikacje grupa communications group
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.