"communications medium" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: medium of communication
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komunikacje środek przekazu
  1. communication rzeczownik + medium rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In this area, the message is more important than the medium of communication.