BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"disrupt communications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj zakłócenia w komunikacji
  1. disrupt czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You're talking about making them pay us to stop disrupting communications?

powered by  eTutor logo