BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
10. disrupt communications = spowoduj zakłócenia w komunikacji disrupt communications
11. use for communication = wykorzystanie do komunikacji use for communication
  • They were used in schools, on ships and for communication.
  • Used for local communication between programs running on the same computer.
  • Another issue is using standardized technology for communication with other country's agencies.
  • A natural language is typically used for communication, and may be spoken, signed, or written.
  • None of us know what medium they use for communication.
  • Satellite technology may be used for communication over very long distances.
  • They can be used for communication with devices by a defined "computer" language.
  • English is used for communication, these days, by a lot of people who can't understand each other's languages.
  • However, by 1940, the technology was no longer used for communication.
  • It's that serious to be famous, and I was saying let's use it for communication.
15. cut off communications = cięcie z komunikacji cut off communications
16. receive in communications = otrzymaj w komunikacjach receive in communications
17. sell to Clear Communications = sprzedaj Clear Communications sell to Clear Communications
18. promote communication = propaguj komunikację promote communication
20. require communication = wymagaj komunikacja require communication
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.