BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
10. disrupt communications = spowoduj zakłócenia w komunikacji disrupt communications
11. use for communication = wykorzystanie do komunikacji use for communication
15. cut off communications = cięcie z komunikacji cut off communications
  • These events would have cut off communications with India.
  • Now the wild look in his eyes became even more intense and he cut off communications without another word.
  • So they cut off communications and hit one particular shipper really hard.
  • If we're going to isolate them, then we'll need to cut off communications.
  • I caught him up and tried a few more questions, but he'd cut off communications.
  • The ionized gas roaring by had cut off communications with the ground.
  • We believe the Krann cut off communications between us in order to create more uncertainty.
  • The city of Guane was isolated after flooding cut off communications.
  • They can cut off communications and take control of the ship in one fell swoop.
  • If you end it now or cut off communications, no one will ever know what you wanted.
16. receive in communications = otrzymaj w komunikacjach receive in communications
17. sell to Clear Communications = sprzedaj Clear Communications sell to Clear Communications
18. promote communication = propaguj komunikację promote communication
20. require communication = wymagaj komunikacja require communication
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.