BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
10. disrupt communications = spowoduj zakłócenia w komunikacji disrupt communications
11. use for communication = wykorzystanie do komunikacji use for communication
15. cut off communications = cięcie z komunikacji cut off communications
16. receive in communications = otrzymaj w komunikacjach receive in communications
  • In 1948, she received a master's degree in communications from Syracuse University.
  • She received a master's degree in educational communications and technology from New York University.
  • He graduated from Stanford, where he also received a master's degree in international communications.
  • The bride graduated from the Sorbonne, where she also received a master's degree in marketing and communications.
  • The pilots received extensive training in armament, communications and tactics.
  • During this interval Duncan received additional training in communications, weapons, and demolitions.
  • Bradley received his degree in communications from the University of Arkansas in 2001.
  • Last month, she received a bachelor's degree in communications from the University of Connecticut.
  • After working as a radio reporter throughout high school and college, Robertson received a degree in communications in 1950.
  • He received some initial training in military communications, but was then reassigned to artillery and anti-tank weapons.
17. sell to Clear Communications = sprzedaj Clear Communications sell to Clear Communications
18. promote communication = propaguj komunikację promote communication
20. require communication = wymagaj komunikacja require communication
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.