BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
10. disrupt communications = spowoduj zakłócenia w komunikacji disrupt communications
11. use for communication = wykorzystanie do komunikacji use for communication
  • Since 1933, the station has been used to handle suburban communications only.
  • Frankly, I'd just as soon have you here to handle communications, but you're welcome to come if you'd like.
  • There is a modern (though built in 1976) bus station, which also handles international communication.
  • Well, someone to handle communications, and your pilot on watch.
  • Also on this 24 hour watch were two radiomen to handle communications.
  • We'll need at least one of the secretaries to handle communications.
  • Like the average spaceship, your station will be quite capable of handling communications even though the air is all gone.
  • Three Americans handling communications were lowered in on ropes by helicopters earlier.
  • The telemetry system handles communications from the spacecraft to the ground.
  • Actually, Captain, handling routine communications has been a welcome change.
15. cut off communications = cięcie z komunikacji cut off communications
16. receive in communications = otrzymaj w komunikacjach receive in communications
17. sell to Clear Communications = sprzedaj Clear Communications sell to Clear Communications
18. promote communication = propaguj komunikację promote communication
20. require communication = wymagaj komunikacja require communication
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.