BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"maintain communication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymaj komunikację
  1. maintain czasownik + communication rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Get on with your bank manager and maintain good communication."

powered by  eTutor logo