BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"receive in communications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w komunikacjach
  1. receive czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1948, she received a master's degree in communications from Syracuse University.

powered by  eTutor logo