BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"cut off communications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cięcie z komunikacji
  1. cut czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These events would have cut off communications with India.

powered by  eTutor logo