"send communications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij komunikacje
  1. send czasownik + communication rzeczownik
    Luźna kolokacja

    California has a law against sending sexually suggestive communications to anyone under 18.

powered by  eTutor logo