BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"central" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

central przymiotnik

central + rzeczownik
Kolokacji: 669
central bank • central government • central role • central character • central figure • central London • central theme • central issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. central role = główna rola central role
  • Children play a central role in the life of the community.
  • But such a central role for Jordan is no longer certain.
  • The central role of science and technology will be even greater in this century.
  • Religion did not play a central role in his education.
  • The church also played a central role in a child's education.
  • Maybe even a place where doubt would play a more central role?
  • Social services have a central role in the party's programs.
  • Ever since, the business executive has played a central role in community development.
  • The media have a central role to play in this process.
  • Here, your ability to win need not play a central role.
4. central character = główny charakter central character
6. central London = centralny Londyn central London
7. central theme = główny temat central theme
8. central issue = główna kwestia central issue
9. central location = położenie centralne central location
11. central Europe = centralna Europa central Europe
12. central square = centralny kwadratowy central square
13. central authority = władza centralna central authority
14. central office = siedziba główna, centrala central office
15. central portion = centralna część central portion
16. central committee = komitet centralny partii komunistycznej central committee
18. central question = główne pytanie central question
19. central heating = centralne ogrzewanie, ogrzewanie centralne central heating
20. central Africa = centralna Afryka central Africa
21. central element = główny element central element
22. central Asia = centralna Azja central Asia
23. central Mexico = centralny Meksyk central Mexico
24. central banker = centralny bankier central banker
25. central feature = główna cecha central feature
26. central courtyard = centralny dziedziniec central courtyard
27. central intelligence = centralna inteligencja central intelligence
28. central focus = ognisko znajdujące się w centrum miasta central focus
29. central midfielder = środkowy pomocnik (w piłce nożnej) central midfielder
30. central core = główna istota central core
33. central Nepal = centralny Nepal central Nepal
34. central plaza = centralny plac central plaza
35. central planning = planowanie centralne central planning
36. central tenet = główne założenie central tenet
37. central California = centralna Kalifornia central California
38. central axis = centralna oś central axis
39. central hub = centralna piasta central hub
40. central Highlands = centralny region górski i wyżynny w pn. Szkocji central Highlands
41. central part = centralna część central part
42. central defender = środkowy obrońca (pozycja zawodnika w piłce nożnej) central defender
43. central city = największe miasto na obszarze metropolitalnym central city
44. central Italy = centralne Włochy central Italy
45. central control = sterowanie centralne central control
46. central tower = centralna wieża central tower
47. central point = centralny punkt central point
48. central position = główna pozycja central position
49. central China = centralne Chiny central China
50. central computer = komputer główny, komputer centralny central computer
51. central India = centralne Indie central India
52. central area = centralny obszar central area
53. central France = centralna Francja central France
54. central section = główna część central section
55. central administration = administracja centralna central administration
56. central idea = główny pomysł central idea
57. central problem = centralny problem central problem
58. central place = miejsce znajdujące się w centrum miasta central place
59. central hall = centralna sala central hall
60. central board = zarząd główny central board
61. central library = główna biblioteka central library
62. central building = budynek znajdujący się w centrum miasta central building
63. central system = system centralny central system
64. central body = centrosom central body
65. central room = centralny pokój central room
66. central Slovenia = centralna Słowenia central Slovenia
67. central concern = główne zainteresowanie central concern
68. central town = miasto znajdujące się w centrum miasta central town
69. central Texas = centralny Teksas central Texas
71. central Burkina Faso = centralne Burkina Faso central Burkina Faso
73. central importance = główne znaczenie central importance
74. central Pennsylvania = centralna Pensylwania central Pennsylvania
75. central concept = główne pojęcie central concept
76. central midfield = centralny środek boiska central midfield
77. central dome = centralna kopuła central dome
79. central space = centralna przestrzeń central space
81. central peak = główny szczyt central peak
82. central component = centralna składowa central component
83. central Baghdad = centralny Bagdad central Baghdad
85. central power = główna moc central power
86. central Iraq = centralny Irak central Iraq
87. central Alberta = centralna Alberta central Alberta
88. central Australia = centralna Australia central Australia
89. central pillar = główny filar central pillar
90. central plain = centralna równina central plain
92. central New Jersey = centralny New Jersey central New Jersey
93. central Germany = centralne Niemcy central Germany
94. central panel = główny panel central panel
95. central zone = strefa znajdująca się w centrum miasta central zone
96. central bay = centralna zatoka central bay
97. central image = główny wizerunek central image
98. central line = cewnik centralny, wkłucie centralne central line
99. central argument = główny argument central argument
100. central block = centralny blok central block
przysłówek + central
Kolokacji: 3
most central • increasingly central • absolutely central
central + przyimek
Kolokacji: 5
central to • central in • central of • central for • central with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.