"central" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

central przymiotnik

central + rzeczownik
Kolokacji: 669
central bank • central government • central role • central character • central figure • central London • central theme • central issue • ...
przysłówek + central
Kolokacji: 3
most central • increasingly central • absolutely central
central + przyimek
Kolokacji: 5
central to • central in • central of • central for • central with
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) to, in, of, for, with
Kolokacji: 5

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.