"central" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

central przymiotnik

central + rzeczownik
Kolokacji: 669
central bank • central government • central role • central character • central figure • central London • central theme • central issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(18) banker, banking
Kolokacji: 2
(22) midfielder, air-conditioner
Kolokacji: 2
(25) coast, aspect, witness, scene
Kolokacji: 4
(31) Highlands, plateau, upland
Kolokacji: 3
(37) problem, conundrum
Kolokacji: 2
(40) importance, value
Kolokacji: 2
(41) dome, cupola
Kolokacji: 2
(44) plain, steppe, uplift
Kolokacji: 3
(45) district, Harlem
Kolokacji: 2
(47) bay, compartment
Kolokacji: 2
(52) time, vision, drama, episode
Kolokacji: 4
(53) player, star, Gable, actor
Kolokacji: 4
(56) platform, pier, dais, engine
Kolokacji: 4
(60) member, shaft, tool, lesion
Kolokacji: 4
(62) principle, rule, precept
Kolokacji: 3
(64) institution, hospital
Kolokacji: 2
(69) mystery, dilemma
Kolokacji: 2
1. central mystery = centralna tajemnica central mystery
2. central dilemma = główna rozterka central dilemma
(70) policy, plank
Kolokacji: 2
(74) symbol, staff, medallion
Kolokacji: 3
(76) fund, resource, budget
Kolokacji: 3
(77) span, duet, pair, couple
Kolokacji: 4
(78) Wales, deity, myth
Kolokacji: 3
(79) terminal, pole, mast
Kolokacji: 3
(81) artery, vein, cornea
Kolokacji: 3
(82) Queen, opening, Initiative
Kolokacji: 3
(83) clearinghouse, Westchester
Kolokacji: 2
(84) ministry, department
Kolokacji: 2
(85) disc, disk, cone
Kolokacji: 3
(86) catheter, tube
Kolokacji: 2
(87) channel, canal, groove
Kolokacji: 3
(88) prison, jail, Ward
Kolokacji: 3
(90) incisor, cusp
Kolokacji: 2
(91) truth, recommendation, reality
Kolokacji: 3
(92) strip, ring, chandelier
Kolokacji: 3
(93) a, vowel
Kolokacji: 2
(94) contract, partnership
Kolokacji: 2
(95) bulge, keel, projection
Kolokacji: 3
(96) European, Asian
Kolokacji: 2
(97) walkway, pathway
Kolokacji: 2
(98) Sydney, Edinburgh, Phoenix
Kolokacji: 3
przysłówek + central
Kolokacji: 3
most central • increasingly central • absolutely central
central + przyimek
Kolokacji: 5
central to • central in • central of • central for • central with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.