"central" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

central przymiotnik

central + rzeczownik
Kolokacji: 669
central bank • central government • central role • central character • central figure • central London • central theme • central issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(18) banker, banking
Kolokacji: 2
(22) midfielder, air-conditioner
Kolokacji: 2
2. central California = centralna Kalifornia central California
3. central town = miasto znajdujące się w centrum miasta central town
4. central Texas = centralny Teksas central Texas
5. central Pennsylvania = centralna Pensylwania central Pennsylvania
6. central New Jersey = centralny New Jersey central New Jersey
7. central Illinois = centralny Illinois central Illinois
8. central Paris = centralny Paryż central Paris
9. central Ohio = centralne Ohio central Ohio
10. central Virginia = centralna Wirginia central Virginia
11. central Kentucky = centralny Kentucky central Kentucky
12. central Indiana = centralna Indiana central Indiana
13. central Oregon = centralny Oregon central Oregon
14. central Connecticut = centralny Connecticut central Connecticut
15. central Wisconsin = centralny Wisconsin central Wisconsin
16. central Georgia = centralna Georgia central Georgia
17. central Massachusetts = centralny Massachusetts central Massachusetts
18. central Utah = centralny Utah central Utah
19. central Missouri = centralny Missouri central Missouri
21. central Louisiana = centralna Luizjana central Louisiana
22. central Idaho = centralne Idaho central Idaho
23. central Minnesota = centralna Minnesota central Minnesota
24. central Alabama = centralna Alabama central Alabama
25. central Arizona = centralna Arizona central Arizona
26. central Iowa = centralna Iowa central Iowa
27. central Oklahoma = centralna Oklahoma central Oklahoma
28. central Colorado = centralne Kolorado central Colorado
29. central Kansas = centralny Kansas central Kansas
30. central Oxford = centralny Oksford central Oxford
31. central Washington = centralny Waszyngton central Washington
32. central Nevada = centralna Nevada central Nevada
33. central Montana = centralna Montana central Montana
34. central Athens = centralne Ateny central Athens
35. central Arkansas = centralny Arkansas central Arkansas
36. central Maine = centralne Maine central Maine
37. central Cairo = centralny Kair central Cairo
38. central Nebraska = centralna Nebraska central Nebraska
39. central Wyoming = centralny Wyoming central Wyoming
40. central North America = centralna Ameryka Północna central North America
41. central Victoria = centralna Wiktoria central Victoria
42. central Mississippi = centralny Missisipi central Mississippi
43. central Tennessee = centralne Tennessee central Tennessee
44. central Vermont = centralny Vermont central Vermont
45. central Alaska = centralna Alaska central Alaska
46. central Columbia = centralna Columbia central Columbia
47. central Maryland = centralny Maryland central Maryland
48. Central American = Główna amerykańska odmiana języka angielskiego Central American
49. central west = zachód znajdujący się w centrum miasta central west
50. central rite = centralny obrzęd central rite
51. central dispatcher = centralny dyspozytor central dispatcher
(25) coast, aspect, witness, scene
Kolokacji: 4
(31) Highlands, plateau, upland
Kolokacji: 3
(37) problem, conundrum
Kolokacji: 2
(40) importance, value
Kolokacji: 2
(41) dome, cupola
Kolokacji: 2
(44) plain, steppe, uplift
Kolokacji: 3
(45) district, Harlem
Kolokacji: 2
(47) bay, compartment
Kolokacji: 2
(52) time, vision, drama, episode
Kolokacji: 4
(53) player, star, Gable, actor
Kolokacji: 4
(56) platform, pier, dais, engine
Kolokacji: 4
(60) member, shaft, tool, lesion
Kolokacji: 4
(62) principle, rule, precept
Kolokacji: 3
(64) institution, hospital
Kolokacji: 2
(69) mystery, dilemma
Kolokacji: 2
(70) policy, plank
Kolokacji: 2
(74) symbol, staff, medallion
Kolokacji: 3
(76) fund, resource, budget
Kolokacji: 3
(77) span, duet, pair, couple
Kolokacji: 4
(78) Wales, deity, myth
Kolokacji: 3
(79) terminal, pole, mast
Kolokacji: 3
(81) artery, vein, cornea
Kolokacji: 3
(82) Queen, opening, Initiative
Kolokacji: 3
(83) clearinghouse, Westchester
Kolokacji: 2
(84) ministry, department
Kolokacji: 2
(85) disc, disk, cone
Kolokacji: 3
(86) catheter, tube
Kolokacji: 2
(87) channel, canal, groove
Kolokacji: 3
(88) prison, jail, Ward
Kolokacji: 3
(90) incisor, cusp
Kolokacji: 2
(91) truth, recommendation, reality
Kolokacji: 3
(92) strip, ring, chandelier
Kolokacji: 3
(93) a, vowel
Kolokacji: 2
(94) contract, partnership
Kolokacji: 2
(95) bulge, keel, projection
Kolokacji: 3
(96) European, Asian
Kolokacji: 2
(97) walkway, pathway
Kolokacji: 2
(98) Sydney, Edinburgh, Phoenix
Kolokacji: 3
przysłówek + central
Kolokacji: 3
most central • increasingly central • absolutely central
central + przyimek
Kolokacji: 5
central to • central in • central of • central for • central with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.