ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"central town" — Słownik kolokacji angielskich

central town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miasto znajdujące się w centrum miasta
  1. central przymiotnik + town rzeczownik
    Silna kolokacja

    As a central town, Agno became a commercial center with numerous market privileges.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo