"central" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

central przymiotnik

central + rzeczownik
Kolokacji: 669
central bank • central government • central role • central character • central figure • central London • central theme • central issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. central Africa = centralna Afryka central Africa
2. central Baghdad = centralny Bagdad central Baghdad
3. central Iraq = centralny Irak central Iraq
4. central Somalia = centralna Somalia central Somalia
5. central Stockholm = centralny Sztokholm central Stockholm
6. central Israel = centralny Izrael central Israel
7. central Sweden = centralna Szwecja central Sweden
8. central Java = główna Java central Java
9. central Copenhagen = centralna Kopenhaga central Copenhagen
10. central Beijing = centralny Pekin central Beijing
11. central Thailand = centralna Tajlandia central Thailand
12. central Ethiopia = centralna Etiopia central Ethiopia
13. central Iran = centralny Iran central Iran
14. central Nigeria = centralna Nigeria central Nigeria
15. central Kenya = centralna Kenia central Kenya
16. central Seoul = centralny Seul central Seoul
17. central Dublin = centralny Dublin central Dublin
18. central Bangkok = centralny Bangkok central Bangkok
19. central Tanzania = centralna Tanzania central Tanzania
20. central Norway = centralna Norwegia central Norway
21. central Namibia = centralna Namibia central Namibia
22. central Gaza = centralna Gaza central Gaza
23. central Mozambique = centralny Mozambik central Mozambique
24. central Jakarta = centralna Dżakarta central Jakarta
25. central Tehran = centralny Teheran central Tehran
26. central Denmark = centralna Dania central Denmark
27. central Wellington = centralne Wellington central Wellington
28. central Angola = centralna Angola central Angola
29. central Sudan = centralny Sudan central Sudan
30. central Jerusalem = centralna Jerozolima central Jerusalem
31. central Cuba = centralna Kuba central Cuba
32. central Kabul = centralny Kabul central Kabul
33. central Bahamas = centralne Bahamy central Bahamas
34. central Monrovia = centralna Monrowia central Monrovia
35. central Mali = centralni Mali central Mali
36. central Tunisia = centralna Tunezja central Tunisia
37. central Oslo = centralne Oslo central Oslo
38. central Havana = centralna Hawana central Havana
39. central Amsterdam = centralny Amsterdam central Amsterdam
40. central Beirut = centralny Bejrut central Beirut
41. central Burundi = centralne Burundi central Burundi
42. central Zaire = centralny Zair central Zaire
43. central Nassau = centralne Nassau central Nassau
44. central Malawi = centralne Malawi central Malawi
45. central Algiers = centralny Algier central Algiers
(18) banker, banking
Kolokacji: 2
(22) midfielder, air-conditioner
Kolokacji: 2
(25) coast, aspect, witness, scene
Kolokacji: 4
(31) Highlands, plateau, upland
Kolokacji: 3
(37) problem, conundrum
Kolokacji: 2
(40) importance, value
Kolokacji: 2
(41) dome, cupola
Kolokacji: 2
(44) plain, steppe, uplift
Kolokacji: 3
(45) district, Harlem
Kolokacji: 2
(47) bay, compartment
Kolokacji: 2
(52) time, vision, drama, episode
Kolokacji: 4
(53) player, star, Gable, actor
Kolokacji: 4
(56) platform, pier, dais, engine
Kolokacji: 4
(60) member, shaft, tool, lesion
Kolokacji: 4
(62) principle, rule, precept
Kolokacji: 3
(64) institution, hospital
Kolokacji: 2
(69) mystery, dilemma
Kolokacji: 2
(70) policy, plank
Kolokacji: 2
(74) symbol, staff, medallion
Kolokacji: 3
(76) fund, resource, budget
Kolokacji: 3
(77) span, duet, pair, couple
Kolokacji: 4
(78) Wales, deity, myth
Kolokacji: 3
(79) terminal, pole, mast
Kolokacji: 3
(81) artery, vein, cornea
Kolokacji: 3
(82) Queen, opening, Initiative
Kolokacji: 3
(83) clearinghouse, Westchester
Kolokacji: 2
(84) ministry, department
Kolokacji: 2
(85) disc, disk, cone
Kolokacji: 3
(86) catheter, tube
Kolokacji: 2
(87) channel, canal, groove
Kolokacji: 3
(88) prison, jail, Ward
Kolokacji: 3
(90) incisor, cusp
Kolokacji: 2
(91) truth, recommendation, reality
Kolokacji: 3
(92) strip, ring, chandelier
Kolokacji: 3
(93) a, vowel
Kolokacji: 2
(94) contract, partnership
Kolokacji: 2
(95) bulge, keel, projection
Kolokacji: 3
(96) European, Asian
Kolokacji: 2
(97) walkway, pathway
Kolokacji: 2
(98) Sydney, Edinburgh, Phoenix
Kolokacji: 3
przysłówek + central
Kolokacji: 3
most central • increasingly central • absolutely central
central + przyimek
Kolokacji: 5
central to • central in • central of • central for • central with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.