"central China" — Słownik kolokacji angielskich

central China kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralne Chiny
  1. central przymiotnik + China rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We are blessed to be the economic hub of central China.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo