ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"central dome" — Słownik kolokacji angielskich

central dome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralna kopuła
  1. central przymiotnik + dome rzeczownik
    Silna kolokacja

    The building looked very much like the Parthenon except for a large central dome.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo