"central Slovenia" — Słownik kolokacji angielskich

central Slovenia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralna Słowenia
  1. central przymiotnik + Slovenia rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Lanišče is a settlement immediately east of Škofljica in central Slovenia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo