ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"central Australia" — Słownik kolokacji angielskich

central Australia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralna Australia
  1. central przymiotnik + Australia rzeczownik
    Silna kolokacja

    She was born in outback central Australia some time during the 1920s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo