"central concept" — Słownik kolokacji angielskich

central concept kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne pojęcie
  1. central przymiotnik + concept rzeczownik
    Silna kolokacja

    The central concept is to identify companies that deliver growth at a moderate price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo