"Central Government" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Central Government" po angielsku

rzeczownik
 1. rząd centralny British English
  In the United States the central government is federalizing local police. (W Stanach Zjednoczonych rząd centralny federalizuje miejscową policję.)
  More power needs to be given to the regions and local actors, and central government needs to relax its tight control. (Regiony i podmioty lokalne muszą otrzymać większą władzę, a rząd centralny musi poluzować swoją surową kontrolę.)
 2. sprawowanie władzy na szczeblu centralnym
  The new president is taking central government seriously. (Nowy prezydent traktuje sprawowanie władzy na szczeblu centralnym poważnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"Central Government" — Słownik kolokacji angielskich

Central Government kolokacja
Popularniejsza odmiana: central government
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rząd centralny
 1. central przymiotnik + government rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Don't you know how many times we asked for the central government's help?

powered by  eTutor logo