ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rząd centralny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rząd centralny" po polsku

rząd centralny

rzeczownik
 1. central government   British English
  In the United States the central government is federalizing local police. (W Stanach Zjednoczonych rząd centralny federalizuje miejscową policję.)
  More power needs to be given to the regions and local actors, and central government needs to relax its tight control. (Regiony i podmioty lokalne muszą otrzymać większą władzę, a rząd centralny musi poluzować swoją surową kontrolę.)

"rząd centralny" — Słownik kolokacji angielskich

central government kolokacja
 1. central przymiotnik + government rzeczownik = rząd centralny
  Bardzo silna kolokacja

  Don't you know how many times we asked for the central government's help?

central Government kolokacja
Popularniejsza odmiana: central government
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd centralny
 1. central przymiotnik + government rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Don't you know how many times we asked for the central government's help?

powered by  eTutor logo