"central Highlands" — Słownik kolokacji angielskich

central Highlands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralny region górski i wyżynny w pn. Szkocji
  1. central przymiotnik + Highlands rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Private health centers are concentrated within urban areas and particularly those of the central highlands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo