ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"central tower" — Słownik kolokacji angielskich

central tower kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralna wieża
  1. central przymiotnik + tower rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The changes continued in the 14th century when the central tower was rebuilt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo