"central intelligence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralna inteligencja
  1. central przymiotnik + intelligence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was the executive assistant to the director of central intelligence in 1995 and 1996.

podobne do "central intelligence" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "central intelligence" po angielsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo