ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"central Mexico" — Słownik kolokacji angielskich

central Mexico kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centralny Meksyk
  1. central przymiotnik + Mexico rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is found in the thorn forest areas of central Mexico.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo