"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(3) competitive, combative
Kolokacji: 2
(4) extreme, ultimate
Kolokacji: 2
(7) national, local
Kolokacji: 2
(12) outdoor, indoor
Kolokacji: 2
(13) international, global
Kolokacji: 2
(16) Olympic, non-Olympic
Kolokacji: 2
(17) individual, respective, single
Kolokacji: 3
(19) traditional, classic
Kolokacji: 2
1. main sport = główny sport main sport
  • A picture to represent a football which is the main sport played at the club.
  • The main sports played by boys during the three terms are:
  • Founded on 3 January 1915, the club's main sports are football and basketball.
  • Founded on 6 July 1921, the club's main sports are football and basketball.
  • "The main sports must have the same program as their world championships," he said.
  • In addition to track, the other main sport was association football.
  • At the College, one main sport is played each term.
  • Hockey is the main sport for girls at the school.
  • Abadeh's main sport is Football, like the rest of the country.
  • Cricket is the main sports like any other place in Pakistan.
2. great sport = świetny sport great sport
3. big sport = duży sport big sport
4. big-time sport = sport cieszący się największą popularnością big-time sport
5. large sport = duży sport large sport
6. expensive sport = drogi sport expensive sport
7. primary sport = główny sport primary sport
8. important sport = ważny sport important sport
9. bad sport = zły sport bad sport
10. male-dominated sport = sport zdominowany przez mężczyzn male-dominated sport
11. so-called sport = tak zwany sport so-called sport
12. optional sport = nieobowiązkowy sport optional sport
(22) real, proper
Kolokacji: 2
(23) particular, specific, unique
Kolokacji: 3
(24) British, Scottish
Kolokacji: 2
(25) official, legitimate
Kolokacji: 2
(26) certain, Pure, fine
Kolokacji: 3
(27) successful, poor
Kolokacji: 2
(28) annual, weekly, daily, nightly
Kolokacji: 4
(29) disabled, Damn
Kolokacji: 2
(31) aquatic, underwater
Kolokacji: 2
(32) greatest, high-performance
Kolokacji: 2
(36) after-school, extracurricular
Kolokacji: 2
(37) participatory, elitist
Kolokacji: 2
(38) mainstream, credible
Kolokacji: 2
(39) online, available
Kolokacji: 2
(40) organised, organized
Kolokacji: 2
(41) obscure, related
Kolokacji: 2
(42) dominant, entire, full-contact
Kolokacji: 3
(43) premier, alternative
Kolokacji: 2
(44) non-contact, interactive
Kolokacji: 2
(46) aggressive, fast-growing
Kolokacji: 2
(47) co-ed, white
Kolokacji: 2
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.