ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"great sport" — Słownik kolokacji angielskich

great sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny sport
  1. great przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Basketball is a great sport to play even after growing up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo