"sports context" — Słownik kolokacji angielskich

sports context kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty kontekst
  1. sport rzeczownik + context rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2010 he authored the seminal work, "A Phenomenological inquiry of the Psychological Antecedents of Preferred leadership in a sports context".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo