ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports community" — Słownik kolokacji angielskich

sports community kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty społeczność
  1. sport rzeczownik + community rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shock of his death reverberated through the sports community, and beyond.

powered by  eTutor logo