"primary sport" — Słownik kolokacji angielskich

primary sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny sport
  1. primary przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Currently, there are 14,000 students in these 14 primary sports schools, which begin in Grade 6.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo