"niche sport" — Słownik kolokacji angielskich

niche sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport niszy
  1. niche rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Whitewater kayaking is a niche sport with some hardcore following.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo