"sports group" — Słownik kolokacji angielskich

sports group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty grupa
  1. sport rzeczownik + group rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The gymnasium is used by local private schools and children's sports groups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo