"sports culture" — Słownik kolokacji angielskich

sports culture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty kultura
  1. sport rzeczownik + culture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Our sports culture thrives on team competition, which is ideal for television.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo