"Sports World" — Słownik kolokacji angielskich

Sports World kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports world
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sporty Świat
  1. sport rzeczownik + world rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A win here would take over the sports world at a time when something good really needs to happen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo