"sports people" — Słownik kolokacji angielskich

sports people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty ludzie
  1. sport rzeczownik + people rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Here you're in an environment where sports people have injuries and understand what it's like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo