"sports world" — Słownik kolokacji angielskich

sports world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty świat
  1. sport rzeczownik + world rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A win here would take over the sports world at a time when something good really needs to happen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo