"important sport" — Słownik kolokacji angielskich

important sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny sport
  1. important przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cycling has been an important sport in Spain since the 1940s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo