"sports category" — Słownik kolokacji angielskich

sports category kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty kategoria
  1. sport rzeczownik + category rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Bandini also entered a two-seater at the same circuit in the sports category, but the car was forced to retire while lying third.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo