"big sport" — Słownik kolokacji angielskich

big sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży sport
  1. big przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a kid, I played the big three sports: baseball, basketball and football.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo