"big-time sport" — Słownik kolokacji angielskich

big-time sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport cieszący się największą popularnością
  1. big-time przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But those are achievers in big-time sports that people follow all the time, not just every fourth year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo