ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
1. split open = rozedrzeć, rozdzierać split open
2. actually split = faktycznie podzielić actually split
  • Surely enough, the river actually split in half, to the surprise of everyone.
  • Since that time the area was actually split up into two parts:
  • Did you know you can actually split the corners of your mouth from grinning too big?
  • The first song on the album is actually split into 13 individual tracks.
  • The last untitled song is actually split onto 8 tracks, for each "part" of the song.
  • Which is why I've asked you to actually split this work organiser between the front and the back of the binder.
  • Further, the blows actually split the pancreas, and the main blood vessel to the heart is torn.
  • Where would you get the energy to actually split the water into hydrogen and oxygen?
  • Almond Green was actually split into two areas.
  • But it turned out that the band had actually split.
3. openly split = otwarcie podzielić openly split
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.