ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. split into = podziel split into
2. split between = podziel pośrodku split between
3. split up = podzielić (się), rozdzielić (się) split up
4. split off = odłamać się, odrywać się split off
5. split among = rozdziel split among
6. split over = podziel się split over
7. split along = podziel wzdłuż split along
8. split from = dzielić z split from
9. split on = podziel się split on
10. split after = podziel potem split after
11. split with = dzielić z split with
  • I put the price so high because he'll have to split it with his men.
  • The debate was split into two with a break in between.
  • The team would split it in the 80s with a 4-4-2 record.
  • We were split now into another two groups, with only miles to go.
  • Then they split up into two groups, with the three men going one way and the women the other.
  • He was to split half of the money with them.
  • If he told her the truth, why would she have to split with him, or anybody else?
  • Split the field with us and you can have him back.
  • So I offered to split with him if he helped out.
  • Somebody who wasn't a john, and that's why she wanted to split with Chance.
12. split in = dzielić w split in
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.