BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
1. deeply split = głęboko podzielić deeply split
2. effectively split = skutecznie podzielić effectively split
3. badly split = źle podzielić badly split
4. split further = podziel dalej split further
5. bitterly split = gorzko podzielić bitterly split
6. geographically split = geograficznie podzielić geographically split
7. split shortly = podziel wkrótce split shortly
8. split acrimoniously = podziel uszczypliwie split acrimoniously
9. split largely = podziel w dużej mierze split largely
10. normally split = zwykle podzielić normally split
11. split longitudinally = podziel południkowo split longitudinally
12. split naturally = podziel naturalnie split naturally
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.